X 1999

Pôvodný názov: X 1999

Radenie podľa vydavateľa: Mystery
Z japončiny preložil(a) do nemčiny: Antje Bockel
Z nemčiny/angličtiny preložil(a) do slovenčiny: skupina Mangotraslators
Jazyková korektúra prekladu: skupina Mangotranslators
Scany:
Editoval scany:
Autor príbehu: Clamp
Grafické prevedenie: Clamp
Vydavateľstvo: Carlsen Comics
Vydané v Japonsku: 1992
Počet zväzkov: 18 (nedokončené)

Disclaimer: Týmto prekladom a jeho uverejnením nezarábame žiadne peniaze. Naša práca má rýdzo informatívny i zábavný charakter. Nie je určená komerčnému využitiu a má podporovať autorov daných diel. Dané preklady uverejňujeme do doby licencovania preloženej tvorby v našej krajine.

V prípade výhrad, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na adresu mangotranslators@yahoo.de alebo prostredníctvom údajov na tejto stránke pod odkazom Kontakt.

Zoznam preložených zväzkov:

Prvý diel

Reklamy

%d bloggers like this: